Tantestületünk

Petróczyné Nagy Nikoletta – intézményvezető, biológia, etika

Törösné Daku Mónika – megbízott intézményvezető, angol

Gyüre Mária – tanító

Jana Sándor – ének-zene

Kertész Zoltán – magyar, etika

Kiss Dalma– tanító

Kovács Zsoltné – biológia

Lakatos István – testnevelés, 5. osztály osztályfőnöke

Márta Mariann – tanító, etika, 4. osztály osztályfőnöke

Miskolczi Mária – matematika

Molnár-Novák Tímea – kémia

Nagyné Lengyel Beáta – tanító, 2-3. osztály osztályfőnöke

Pető István – digitális kultúra, informatika, technika, technika és tervezés, fizika, 8. osztály osztályfőnöke

Románec Angelika – angol

Sinkáné Morán Gabriella – tanító, 1. osztály osztályfőnöke, drámapedagógus

Szabó Andrea– tanító

Szabó Gyuláné – magyar, történelem, 6. osztály osztályfőnöke, drámapedagógus

Szántó Viola Delila – földrajz, természetismeret, természettudomány, vizuális kultúra, grafika


BEZÁRÁS